Sağlıklı gülümsemeler..
0 532 545 60 99

Erişkenlerde Ortodontik Tedavi

Yetişkin bireylerde dişleri ilgilendiren çapraşıklık ve uyumsuzluklar, her yaşta ortodontik tedavi ile düzeltilebilir. Son yıllarda ortodontik tedavi gören her 5 hastadan 1 tanesinin 21 yaş ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Çeneleri ilgilendiren iskeletsel bir anomali söz konusu ise, ortodontik tedaviyi destekleyen cerrahi yaklaşımlara ihtiyaç duyulabilir.

Erişkin bireyler, braket ve tellerin estetik görünmediğini düşünerek; ortodontik tedaviyi ertelemekte ya da vazgeçmektedirler. Tedavi olmak yerine mevcut problemleriyle yaşamakta veya dişlerin üzerine protez yaptırarak estetik görünüme erişme yoluna gitmektedir. Her iki bakış açısı da uzun dönemde diş ve çevre dokuların sağlığını olumsuz yönde etkileyen, hatalı yaklaşımlardır. Esas olan ortodontik tedavi ile daha estetik aynı zamanda daha sağlıklı bir sonuca ulaşılmasıdır.

Erişkinlerde ortodontik tedavinin çocuk hastalara göre en önemli farkı tedavi süresinin biraz daha uzun olmasıdır. Bunun sebebi dişleri çevreleyen kemik dokuların esnekliğinin yaşla birlikte azalmış olmasıdır. Ancak erişkin hastaların daha bilinçli olduğu, ağız hijyenine daha fazla önem verdiği, tedavinin gereklerinin yerine getirilmesinde daha uyumlu olduğu bir gerçektir. Bu durumun tedavi süresinin kısalmasına katkıda bulunabileceği dikkate alınmalıdır.

Günümüzde teknolojik gelişmelerin ortodonti alanına sağladığı katkılar sayesinde; daha estetik ve az görünen tedavi aygıtları geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

Estetik Braketler

Estetik braketler, görünümleri diş rengine daha benzer olan ve klasik metal braketlere göre daha az belirgin olan ortodontik tedavi araçlarıdır. Safir, kompozit, porselen gibi farklı metaryellerden üretilebilmektedir. Dayanıklılıkları, işlevsellikleri ve görünürlükleri metaryele bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte, hepsinin ortak özelliği daha az görünür olmalarıdır. Bu braketlerle birlikte diş renginde ark tellerinin kullanılabilmesi, estetik avantajları daha üst düzeye taşımıştır.

Invisalign

lnvisalign sisteminde ortodontik tedavi dişler üzerine oturan şeffaf plaklar aracılığı ile yürütülür. Bu plaklar bilgisayar destekli sistemler ile kişiye özel hazırlanır. Hastalarımız bu plaklar serisini iki haftada bir değiştirmek suretiyle yemekler hariç sürekli kullanırlar. Her tedavi ortalama 60 çift düzeltici plak içerir. Plaklar tamamlanınca, aktif tedavi sona ermiş olur. lnvisalign sistemi tel taşımak istemeyen hastalar için iyi bir alternatif olarak görünmekle birlikte hasta uyumunun çok önemli olduğu estetik ama disiplin gerektiren bir tedavi yaklaşımdır.

Lingual Braketler

Dişlerin dil tarafındaki iç yüzeylerine uygulanan dışarıdan görünmeyen braket sistemleridir. Dişlerin ön yüzeylerine uygulanan braketler standardizedir ve her hastaya uygulanır. Lingual braketler ise, hastadan alınan ölçüler üzerinde kişiye özel hazırlanır ve uygulanır. Braketlerin görünmemesi lingual tekniğin en önemli avantajı iken, dil bölgesinde yer alan braketlerin dil üzerinde iritasyonlar oluşturabilmesi ve kişiye özel hazırlanması nedeniyle pahalı olması sistemin dezavantajlarıdır.

Tedavi Olmazsam?

Dişler düzgün sıralanmadığında diş fırçalama esnasında tüm diş yüzeylerine ulaşmak mümkün olamayabilir. Buna bağlı olarak diş çürükleri ve dişeti hastalıkları meydana gelebilir. Bu da estetik ve sağlık açısından istenmeyen sonuçlara neden olur. Bununla birlikte güzel bir gülümsemeyle gelen özgüven, bireylerin sosyal hayatını olumlu yönde etkilemektedir. Dişlerinin görünüşünden mutlu olup rahatlıkla gülümseyebilen kişilerin yaşam kalitelerinin artmasıyla meslek hayatlarında ve kişisel ilişkilerinde daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir.

Ortognatik Cerrahi

Birbirleriyle ve yüzün bütünüyle uyumlu olmayan çene ilişkilerinin, cerrahi operasyonlar yardımıyla düzeltilmesi işlemidir.

Alt ve üst çene büyümesi yavaş ve aşamalı olarak gerçekleşen bir süreçtir. Bu süreçte çenelerin normalden fazla ya da az büyümesi söz konusu olabilir. Büyümenin tamamıyla sona erdiği bireylerde (yaklaşık 18-20 yaş) çeneleri ilgilendiren böyle bir problem var ise ancak cerrahi destekli ortodontik tedavi ile düzeltilebilmektedir.

Benzer Gönderiler